Batocera.PLUS 2.0已更新到stable正式版和2.1Beta版

分类: 瞎折腾时间:  1个月前 (08-24)阅读:  2014评论:  3

Batocera.PLUS 2.0 STABLE


VERSÃO NORMAL

[Google Drive] https://drive.google.com/file/d/1916_rG4f8Li53wxX1qCZlBBEIsrsvdiM

MD5:  ba3f94bfb49a67f126659edccbccc7f1


NVIDIA-LEGANCY (driver 390) versão para placas  Nvidia Antigas

[Google Drive] https://drive.google.com/file/d/1Ve5JK9RKdPCFE_ffbVyil5yFp2sm3ohc

MD5: eba4fb8386212633f9bad1247ac138e1


LOG com as principais diferenças do Batocera.PLUS

https://drive.google.com/file/d/1ALtT0NQdrE1238Y5iQKzJgVpZP2sJQK4


batocera-hd-edition

grub.cfg https://drive.google.com/file/d/1Tl--rbUE_TUgK6pcogBx7KMSXfMNmxDt

Leia-me https://drive.google.com/file/d/1N94MCHZckSSP68DC8vFmngmioI_bEhxG


Youtube

https://youtu.be/A2eykWhrFoM


DISCORD (convite)

https://discord.gg/ktyGckZ最新的版本为基于稳定版的2.1Beta 和稳定版的唯一区别就是新增加了WiiU游戏模拟器(不是Wii,Wii很早就支持了),可以开心的耍起马里奥了


国内下载地址:

天翼云盘 https://cloud.189.cn/t/AVvimmEJbQN3


国内非官方交流群

https://kaihei.co/SwIv2i

maxresdefault.jpg

评论列表:

  • singho1122   发布于 2周前 (09-19)  回复Ta
  • hello 版主係佛山人
    請問你成功運行 wii u 遊戲嗎?
  • 大谋大大   发布于 3个月前 (07-04)  回复Ta
  • 多系统实战教程
    • 访客   发布于 1个月前 (08-29)  回复Ta
    • 大佬想问下batocera系统应该如何封装